Услуги

 

Клиенти, чиято финансова служба по месторабота е поела ангажимент да обслужва плащанията по лизинга (има сключен договор), могат да закупят уреди на лизинг с обща стойност от 250 до 3000 лева за период 6,12,18 и 24 календарни месеца. Лизинговият период започва да тече от месеца, в който е подписан лизинговия договор. Изплащането става на равни вноски, които се удържат и превеждат по банков път от месечното възнаграждение на клиента до изплащане на пълната лизингова стойност или самостоятелно. При невъзможност първата вноска да бъде удържана от месечното възнаграждение за първия месец на лизинга, то тя се внася самостоятелно от клиента. Лизинговата стойност се формира като цената на уреда се оскъпява с:

 

1.

- 14.4% за 24 месеца  
- 10.8% за 18 месеца  
- 4.8% за 12 месеца
- 3.9% за 6 месеца

2. Такси

  • такса проучване и комуникации – 1 лев месечно.
  • такса обслужване на плащанията – 0.1% месечно върху общата стойност на стоките.

3. За сключване на лизингов договор на клиента се предоставят за попълване следните документи:

  • ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР - 2 бр.
  • ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
  • ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за удържане на лизинговите вноски от трудовото възнаграждение (предоставя се лично във финансовата служба по месторабота).
  • ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни

 

4. Лизинговите вноски могат да се заплащат самостоятелно в полза на "Евролизинг-МО" ЕООД като посочвате

  • трите имена  на титуляра на договора
  • ЕГН на титуляра на договора 
  • място на сключване на договора

 

5. По сметка УНИПЕЙ  в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ( без такса за превод)

 

Плащания може да извършвате и по банков път на следните сметки:

 

                За София:                              Уникредит Булбанк АД

                                                               IBAN: BG76UNCR96601011483108

                                                               BIC код: UNCRBGSF

                За Пловдив:                          Уникредит Булбанк АД

                                                               IBAN: BG66UNCR75271052932115

                                                               BIC код: UNCRBGSF

                За Варна:                               SG Експресбанк АД

                                                               IBAN: BG82TTBB94001521039614

                                                               BIC код: TTBBBG22

                За Бургас:                              Уникредит Булбанк АД

                                                               IBAN: BG22UNCR76301075594335

                                                               BIC код: UNCRBGSF

                За Стара Загора,                    Уникредит Булбанк АД

                Враца, Плевен,                      IBAN: BG94UNCR76301066330509

                Сливен, Хасково:                  BIC код: UNCRBGSF

 

                За всички градове:                ПИБ АД

                                                               IBAN: BG09FINV91501004286651

                                                               BIC код: FINVBGSF

                                                               Търговска банка Д АД

                                                               IBAN: BG77DEMI92401000132610

                                                               BIC код: DEMIBGSF

 

Може да се възползвате и от платежни терминали (CASHTERMINAL), разположени на публични ключови места в цялата страна.